NABÍDKA SLUŽEB - MÖWELT, spol. s r.o.

logo
Komplexní ekonomické a administrativní služby pro Vaše podnikání
Přejít na obsah

NABÍDKA SLUŽEB

ZALOŽENÍ FIRMY OD "A" PO "Z"

 • OSVČ
 • SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
 • AKCIOVÁ SPOLEČNOST
 • pomoc při založení pobočky v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovensko, ...)
     

ZASTUPOVÁNÍ PŘED STÁTNÍ SPRÁVOU V ČR I ZAHRANIČÍ
 
 • Finanční správa
 • Celní úřad
 • Živnostenský úřad
 • Katastrální úřad
 • Krajský úřad
 • Městský úřad
 • Obecní úřad
 • Úřad práce
 • Státní pozemkový úřad
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Správa sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovna
 • Bankovní instituceSPRÁVA FIREM A JEJICH AGEND

 • kompletní správa firmy
 • správa jednotlivých agend firmy
 • pravidla a postupy pro rozhodovací procesy

      

JEDNÁNÍ S OBCHODNÍMI PARTNERY

 • klíčoví partneři
 • odběratelé
 • dodavatelé
 • Mediace v případě obtížné komunikace


MANAGEMENT A PORADENSTVÍ

 • provozní management OSVČ
 • provozní management malých i středních firem
 • změna organizace struktury podniku (optimalizace, orientace dalšího rozvoje, fúze, rozdělení společnosti, ...)
 • restrukturalizace a revitalizace podniku (diagnostika, posouzení životaschopnosti společnosti, obnovení financování, finanční analýza, návrh na restrukturalizaci)
 • krizový management
 • likvidace podniku
 • změna právní formy
 • vypracování podnikatelských záměrů
 • zajištění vypracování znaleckých posudků


MARKETING

 • analýza
 • koncepce
 • realizace Vaši vize
 • marketingový projekt výrobků a služeb
 • reklama
 • vytvoření a správa webových stránek
 • grafické služby


EKONOMICKÉ ČINNOSTI

 • účetní poradenství
 • zajištění daňového poradenství
 • zajištění zpracování auditu
 • založení a správa majetku
 • vrácení DPH ze států EU
 • ...


ADMINISTRATIVNÍ ČINNOSTI

 • vypracování smluv kupních, nájemních, pachtovních, ....
 • zajištění notářských zápisů
 • vyřízení žádostí o dotace
 • zajištění služeb v oblasti PO a BOZP
 • korespondence osobní
   • osobní dopisy společenského charakteru (blahopřání, děkovné, pozvánky, omluvné, soustrastné)
   • personální písemnosti (žádost o místo, životopis, prac. dohody a smlouvy, pracovní posudky, potvrzení o zaměstnání, ukončení pracovního poměru, dotazníky...)
   • jednoduché právní písemnosti (plná moc, dlužní úpis, potvrzenka, ...)
 • korespondence firemní
   • korespondence se správními úřady
   • korespondence s obchodními partnery
   • písemnosti pro organizaci a řízení podniku (směrnice firmy, oběžníky, pokyny, cestovní příkazy, ...)
   • písemnosti pro pracovní porady (pozvánky, prezenční listiny, zápisy z porad)
   • jednoduché právní písemnosti (plná moc, dlužní úpis, potvrzenka, ...)
   • poptávky, nabídky, objednávky, ...
   • přepravní doklady, dodací listy, fakturace, příkazy k úhradě, knihy jízd, ...
   • reklamace, urgence, upomínky, ...
   • vytvoření obálek pro hromadnou korespondenci


ORGANIZACE AKCÍ OD "A" PO "Z"

 • firemní akce
 • konference
 • semináře
 • jednání
 • výběrová řízení (vyhledání a zpracování profesního profilu uchazečů)
PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

 • překlady reklamních textů, katalogů, popisu produktů, webových stránek, obchodní korespondence, ...
 • překlady textů pro zvláštní příležitosti  (např. blahopřání, pozvánky, projevy...)
 • překlady vědeckých textů
 • překlady úřední korespondence (např. dopisy, žádosti, sdělení ...)
 • tlumočení při obchodních jednáních
 • tlumočení při společenských událostech
 • tlumočení na úřadechTVORBA A KOREKTURA TEXTŮ

 • tvorba referátů
 • tvorba projevů
 • tvorba prezentací
 • korektury textů po stylistické i formální stránce (mikro/makrostruktura)
 • korektury vědeckých textů (např. seminární i diplomové práce, eseje, články, ...)
 • korektury literárních textů (např. romány, povídky, ...)
VOB
© 2019-2020 MÖWELT, spol. s r.o.
Návrat na obsah